Ogłoszenia Duszpasterskie

24.09.2023 r. - 25 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Dzisiaj ostatnia niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej i wielu Świętych, polecaliśmy Bogu losy ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci, nasze rodziny. Nadal prośmy o żywą wiarę, nadzieję i miłość, gotową dzielić z braćmi to, co posiadamy, choćby w najskromniejszym wymiarze. Niech nasze rodziny, jako domowe Kościoły, promieniują Ewangelią, a czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy i Eucharystii, nie tylko niedzielnej i świątecznej.

 

 • W środę Modlitwę Różańcową o godz. 16.30 poprowadzi koło Różańcowe pod wezwaniem św. Bernardety Soubiros zelatorki Mari Nawrot .  Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej  po mszy św. sprawowanej o godz.  17:00

 

W piątek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. A w poniedziałek, 2 października, wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. To nie wymyślona bajka dla dzieci. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. Dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.

 

W przyszłą niedzielę wchodzimy w październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy celebrowali o godz. 16:30. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach. W naszych modlitwach pamiętajmy też o studentach rozpoczynających rok akademicki.

 

 • We wtorek o godz. 18:00 odbędzie się msza św. sprawowana przez Ks. Moderatora na rozpoczęcie roku formacyjnego dla członków obecnych i byłych oraz kandydatów formujących się we wspólnocie Przymierza Rodzin Mamre z okręgu praszkowsko-wieluńskiego. Po mszy św. odbędzie się spotkanie z ks. Moderatorem w Jankowni.

 

 • W środę o godz. 19:00 na salce na plebanii próba chóru zapraszamy panie i panów chcących śpiewać.

 

 • Zapraszamy wszystkie małżeństwa sakramentalne do wspólnoty Domowego Kościoła. Spotkanie organizacyjno-zapoznawcze dla chętnych odbędzie się w sobotę 30 września 2023 roku o godzinie 18.00.

 

 • W sobotę na godz. 10:00 zapraszamy dziewczynki i chłopców którzy chcą śpiewać w scholce parafialnej to spotkanie na salce a w kościele również o godz. 10:00 zbirka ministrantów i kandydatów

 

 

Polecamy prasę katolicką   „TYGODNIK NIEDZIELA”, „Magazyn”,  „Dobre Nowiny” -  egzemplarz bezpłatny

 

 


17.09.2023 r. - 24 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.

 

 1. Dzisiaj przypada też rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku – w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny na Wschodzie.

 

 1. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, to jest najbliższy poniedziałek, przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, polskiej młodzieży i nowicjuszy. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał. Na świąteczną Mszę Świętą w naszym kościele o godz. 17:00 zapraszam wszystkie dzieci i naszą młodzież. Poświęcimy w tym dniu wszystkie tornistry i przybory do pisania najmłodszym dzieciom

W środę Modlitwę Różańcową o godz. 16.30 poprowadzi koło Różańcowe pod wezwaniem św. Brata Alberta  zelatorki Beaty Stachulec.    Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej  po mszy św. sprawowanej o godz.  17:00

 

 • W środę na 19.:00 zapraszamy osoby zarówno panie jak i panów którzy chcieli by należeć do naszego chóru parafialnego.
 • Spotkanie przed bierzmowaniem
 • W piątek w Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce, o godz. 1100 regionalna pielgrzymka chorych.
 • Zapraszamy wszystkie małżeństwa sakramentalne do wspólnoty Domowego Kościoła. Spotkanie organizacyjno-zapoznawcze dla chętnych odbędzie się w sobotę 30 września 2023 roku o godzinie 18.00.

 

 • W piątek na godzinę 19:00 zapraszam naszą Radę Parafialną spotkanie w salce na plebanii
 • W sobotę na godz. 10:00 zapraszamy dziewczynki i chłopców którzy chcą śpiewać w scholce parafialnej
 • Organizowany jest wyjazd do Olsztyna Kół Różańcowych 14.10 przybliżony koszt wyjazdu 13o zł. w tym obiad ciasto kawa zapisy u zelatorów lub w Jankowni.

 

 • Z naszej Parafii pielgrzymka do Markowej w sobotę 23 września – wyjazd o godz. 4:00 rano

 

 • Sobota 23 dzień miesiąca modlimy się za wstawiennictwem O. Pio na mszy św. o godz. 17:00

 

Polecamy prasę katolicką   „TYGODNIK NIEDZIELA”  „Dobre Nowiny” -  egzemplarz bezpłatny

 

 


10.09.2023 r. - 23 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Nasze modlitwy w intencji dzieci, młodzież i wychowawców będą trwały codziennie przez cały tydzień, do przyszłej niedzieli włącznie.

 

 1. We wtorek, 12 września, w liturgii wspominamy Najświętsze Imię Maryi. Wspomnienie to ma bardzo wyraźny polski akcent, bo ustanowił je papieża Innocentego XI jako dziękczynienie za ocalenie chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką w 1683 roku, do czego przyczynił się król Jan III Sobieski.

 

 1. W czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją Paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.

 

 1. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy piątek) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. Wszyscy, a zwłaszcza chorzy i cierpiący, uczmy się od Niej łączyć własne cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Wtedy mają one wielki sens i są nieocenionym skarbem wielkiej modlitwy całego Kościoła.

 

 1. W przyszłą niedzielę, 17 września, przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jednocześnie będziemy obchodzili kolejną rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.
 • W środę Modlitwę Różańcową o godz. 16.30 poprowadzi koło Różańcowe pod wezwaniem św. Rity,  zelatorki Leokdi Zalewskiej.  Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej  po mszy św. sprawowanej o godz.  17:00

 

 • W środę na 19.:00 zapraszamy osoby zarówno panie jak i panów którzy chcieli by należeć do naszego chóru parafialnego.

 

 • Spotkanie przed bierzmowaniem - środa godz. 18:00

 

 • W sobotę o godz. 10:00 w kościele spotkanie dla ministrantów i chłopców którzy chcieli by służyć przy ołtarzu.

 

 • Organizowany jest wyjazd do Olsztyna Kół Różańcowych 14.10 przybliżony koszt wyjazdu 13o zł. w tym obiad ciasto kawa zapisy u zelatorów lub w Jankowni do 10 września

 

 • Z naszej Parafii organizujemy  pielgrzymkę  do Markowej 23 września zapisy w Jankowni lub u P. Marysi

 

 

Polecamy prasę katolicką   „TYGODNIK NIEDZIELA”  „Dobre Nowiny” -  egzemplarz bezpłatny

 

 


3.09.2023 r. - 22 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Od początku września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem”

 

 • W niedzielę na mszy św. sprawowanej o godz. 11:00 podziękujemy Bogu za tegoroczne zbiory i będziemy prosili żeby nikomu nie brakowało chleba powszedniego

 

 • 15:30 nabożeństwo Różańcowe i wymiana tajemnic różańcowych z racji I niedzieli miesiąca

2. Także wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W piątek, 8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem Matki Najświętszej przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki owoc wydaje ono w moim życiu – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić.

 

3. W poniedziałek, 4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców zapraszam na Mszę Świętą w naszym kościele 7:30, podczas której będziemy prosić o błogosławieństwo Boże na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, na czas pogłębiania i umacniania wiary.

 

 • W środę Modlitwę Różańcową o godz. 16.30 poprowadzi koło Różańcowe pod wezwaniem św. Jadwigi zelatorki Bożeny Mateja .    Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej  po mszy św. sprawowanej o godz.  17:00

 

 • W środę o godz. 18.:00 w kościele spotkanie dla kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Podczas Mszy Świętej o godz. 7:00 będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa, będziemy również prosili o liczne i święte powołania kapłańskie również z naszej wspólnoty parafialnej.

 

 • W sobotę o godz. 10:00 w kościele spotkanie dla ministrantów i chłopców którzy chcieli by służyć przy ołtarzu

 

 • W sobotę 9 września zapraszamy wszystkich pielgrzymów dobrodziejów sponsorów na mszę św. na godz. 17:00 a po eucharystii wspólne spotkanie przy kościele

 

 • Organizowany jest wyjazd do Olsztyna Kół Różańcowych 14.10 przybliżony koszt wyjazdu 13o zł. w tym obiad ciasto kawa zapisy u zelatorów lub w Jankowni do 10 września

 

 • Z naszej Parafii organizujemy wyjazd do Markowej 23 września zapisy w Jankowni lub u P. Marysi

 

 • W przyszłą niedzielę 10 września po mszy św. sprawowanej o godz. 11;00 w kościele spotkanie dla rodziców tych dzieci które są w III klasie szkoły podstawowej.

 

Polecamy prasę katolicką   „TYGODNIK NIEDZIELA”  „Dobre Nowiny” -  egzemplarz bezpłatny

 

 


27.08. 2023 - 21 NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluję o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na Łamaniu Chleba.

 

 1. Przy tej okazji już dzisiaj przypominam rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego wychowania potomstwa. Będziemy modlić się, aby wszyscy rodzice temu podołali.
 • W środę Modlitwę Różańcową o godz. 16.30 poprowadzi koło Różańcowe pod wezwaniem św. Jana Pawła II zelatorki Mari Popławskiej .    Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej  po mszy św. sprawowanej o godz.  17:00
 1. W piątek przypada 84. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

 

        4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z czystym sercem rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. /spowiedź rano od godz. 60:30 i po południu od godz. 15:00/ odwiedziny chorych od godz. 8:30. W naszych modlitwach w te najbliższe dni prośmy o dobrą pogodę dla pracujących na roli, aby mogli kontynuować zbiory plonów.

 

 1. W wielu parafialnych świątyniach i sanktuariach dziękujemy za  zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Podczas tego dziękczynienia prosimy Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmujemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr.  W naszym kościele Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory 3 września o godz. 11:00
 • 1 września na godzinę 18:30 na plebanię zapraszam na spotkanie Radę Parafialną
 1. W minionym tygodniu z naszego kościoła wyszła piesza pielgrzymka dekanalna na Jasną Górę dziś pragnę podziękować wszystkim pielgrzymom którzy modlili się za naszą parafię: ks. Adamowi ks. Tomkowi, osobą troszczącym się o śpiew,  za konferencje, całemu zapleczu gospodarczemu, kierowcą przewożącym bagaże, szczególne  podziękowania osobą za przygotowane posiłki obiad za ciasta pani Jasi Gajda paniom z koła aktywnych emerytek ……./ Już dziś zapraszamy wszystkich pielgrzymów …. Duchowych i tych którzy byli u Matki na Jasnej Górze a zajechali autokarem. dobrodziejów pielgrzymki na mszę św. 9 września na godz.. 17:00  a po mszy św. na wspólne spotkanie.

ZAPOWIEDZI 

 • Michał Piotr Mońka - Paulina Natalia Gatkowska- oboje zamieszkali na terenie naszej parafii – zapowiedź druga

 

Polecamy prasę katolicką   „TYGODNIK NIEDZIELA”

            


20.08.2023 r. - 20 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. A w nadchodzący wtorek, 22 sierpnia, będziemy się radowali Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.
 • 15 sierpnia obchodziliśmy ur. Opustową Matki Bożej Wniebowziętej pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim za udział w odpuście …………… parafianom  za podzielenie się darami materialnymi na stół na plebanii ………………                                   

 

 • W środę Modlitwę Różańcową o godz. 16.30 poprowadzi koło Różańcowe pod wezwaniem św. Józefa zelator Ryszard Falarz  .    Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej  po mszy św. sprawowanej o godz.  17:00
 1. W czwartek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto Świętego Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.
 • Z naszego kościoła wyruszy 35 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Dekanatu Praszkowskiego. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 6.00.                                                              

      Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć fizycznie, zapraszamy serdecznie do pielgrzymowania duchowego i łączenia się  duchowo z pielgrzymami idącymi do Matki Bożej. Takie osoby prosimy o zapisanie się  i wypełnienie karty Pielgrzyma Duchowego. /znajdują się one na stoliku przy bocznym wyjściu z naszego kościoła

 

 • Zapisujemy na pielgrzymkę Autokarową na 25 sierpnia do Częstochowy wyjazd o godz. 15:00
 1. w sobotę, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Święty Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. To nasze zawierzenie Pani Jasnogórskiej w naszym kościele ponowimy również podczas Mszy Świętych sprawowanych o godz. 7:30; 9:00 i 17:00.

 

ZAPOWIEDZI  

 • Michał Piotr Mońka - Paulina Natalia Gatkowska- oboje zamieszkali na terenie naszej parafii – zapowiedź pierwsza

 

Polecamy prasę katolicką   „TYGODNIK NIEDZIELA”

                           


13.08. 2023 - 19 NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. We wtorek, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia.

W naszej parafii Ur. Odpustowa,  o godz. 11:00  uroczysta suma  na którą serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, gości, cały orszak procesyjny niosących sztandary feletrony członków żywego różańca dzieci młodzież niech nasz udział w procesji będzie wyrazem naszej wiary w Chrystusa Eucharystycznego i miłości do  Jego i naszej matki.

 

 • Dom Kultury w Praszce i Stowarzyszenie NEPSIS zapraszają na koncert profilaktyczny poświęcony tematyce abstynencji od alkoholu i używek. Wystąpi Piotr Nagiel. Koncert odbędzie się 13 sierpnia w sali widowiskowej Domu Kultury o godz. 16. Wstęp wolny.

 

 • W środę Modlitwę Różańcową o godz. 16.30 poprowadzi koło Różańcowe pod wezwaniem św. Anny zelatorki Wandy Pawlak .  Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej  po mszy św. sprawowanej o godz.  17:00

 

 • Z naszego kościoła 24 sierpnia wyruszy 35 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Dekanatu Praszkowskiego. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 6.00.                                                                Koszt pielgrzymki uwzględniający ubezpieczenie, transport bagażu oraz identyfikatory wynosi 30 PLN. Dla osób które pozostaną na główne święto Matki Bożej 26 sierpnia (do czego serdecznie zachęcamy), gwarantujemy dodatkowy nocleg w Częstochowie bardzo blisko Jasnej Góry na ul. Augustyna Kordeckiego, w pokojach z łazienką w cenie 50 PLN.                                                  

Zapisy w „Jankowni”  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00 do dnia 21 sierpnia 2023 r                                                                                                                                                              

 • Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć fizycznie, zapraszamy serdecznie do pielgrzymowania duchowego i łączenia się z nami Takie osoby prosimy o zapisanie się  i wypełnienie karty Pielgrzyma Duchowego. /znajdują się one na stoliku przy bocznym wyjściu z naszego kościoła

 

 • Zapisujemy na pielgrzymkę Autokarową na 25 sierpnia do Częstochowy wyjazd o godz. 15:00

 

ZAPOWIEDZI

 • Patryk Andrzej Trzepizur kaw. zam. na terenie naszej par. - Martyna Paliwoda panna zam. na terenie par. św. Rodziny w Praszce zap. I I

 

Polecamy prasę katolicką   „TYGODNIK NIEDZIELA”

                              


6.08.2023 r. - PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Kościół to święto obchodzi już od VI wieku, a w Polsce znane jest od wieku XI. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. Dziś Chrystus wzywa każdego z nas do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.

 

W środę, 9 sierpnia, w liturgii wspominamy świętą Teresę Benedyktę od Krzyża – Edytę Stein (1891-1942), współpatronkę Europy a w czwartek, 10 sierpnia, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia.

 

 • W środę Modlitwę Różańcową o godz. 16.30 poprowadzi koło Różańcowe pod wezwaniem św. Bernardety Soubiros zelatorki Mari Nawrot .  Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej  po mszy św. sprawowanej o godz.  17:00

 

 • W piątek 11 sierpnia w godzinach południowych przy naszym kościele zatrzyma się pielgrzymka z Jarocina odprawią mszę św. i będzie to dla tej grypy przerwa obiadowa następnie powędrują dalej w stronę Jasnej Góry

 

Z naszego kościoła 24 sierpnia wyruszy 35 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Dekanatu Praszkowskiego. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 6.00.                                                                                    

Koszt pielgrzymki uwzględniający ubezpieczenie, transport bagażu oraz identyfikatory wynosi 30 PLN. Dla osób które pozostaną na główne święto Matki Bożej 26 sierpnia (do czego serdecznie zachęcamy), gwarantujemy dodatkowy nocleg w Częstochowie bardzo blisko Jasnej Góry na ul. Augustyna Kordeckiego, w pokojach z łazienką w cenie 50 PLN.                                                                                     Zapisy w „Jankowni”  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00 do dnia 21 sierpnia 2023 r       

Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć fizycznie, zapraszamy serdecznie do pielgrzymowania duchowego i łączenia się z nami

Takie osoby prosimy o zapisanie się  i wypełnienie karty Pielgrzyma Duchowego - znajdują się one na stoliku przy bocznym wyjściu z naszego kościoła.

 

 • Odpustowa 15 sierpnia o godz. 11:00

 

 • W minionym tygodni przy naszym kościele i przy starej plebani położony został nowy chodnik firma P. Krzysztofa i Kamila Błach wykonała tą prace.  Zarówno materiały jak i pracę ofiarowali dla parafii. Serdeczne Bóg Zapłać

ZAPOWIEDZI

 • Patryk Andrzej Trzepizur kaw. zam. na terenie naszej par. - Martyna Paliwoda panna zam. na terenie par. św. Rodziny w Praszce.  zap. I

 

Polecamy prasę katolicką   „TYGODNIK NIEDZIELA”

 

                           


30.07. 2023 - 17 NIEDZIELA ZWYKŁA

 • W najbliższym tygodniu przekroczymy progi sierpnia. To miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję! Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

 

 • We wtorek, 1 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie parafialnego kościoła. Dokładnie odpust ten można uzyskać w czasie od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nie naprawione.

 

 • W środę Modlitwę Różańcową o godz. 16.30 poprowadzi koło Różańcowe pod wezwaniem św. Rity zelatorki Leokdi Zalewskiej.    Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej  po mszy św. sprawowanej o godz.  17:00

 

 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas Mszy Świętej o godz. 7:00 przez wstawiennictwo Świętego Jana Marii Vianneya podziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, będziemy prosili o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, co uczynimy podczas Mszy św. o godz. 7:00 oraz podczas pierwszopiątkowego nabożeństwa. W Piątek odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8:30 /takie osoby zgłaszamy do kancelarii czy zakrystii/, Spowiedź św. rano od godz. 6:30 i po południu od godz. 15:30 . W w sobotę uczcimy Matkę Najświętszą i powierzymy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Serdecznie zapraszam tego dnia na Eucharystię i pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej o godz. 7:00.

 

 • W przyszłą niedzielę, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu potęgi Bożej. I dzisiaj każdego z nas Chrystus wzywa do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.

 

 • W czwartek 24 sierpnia 2023 roku wyruszy z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 35 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Dekanatu Praszkowskiego. Wpisując się w tą piękną tradycje kościoła chcemy zanieść Matce Bożej wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach. Intencje Kościoła Świętego, Ojca Świętego, intencje naszych rodzin i parafii. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 6.00.Koszt pielgrzymki uwzględniający ubezpieczenie, transport bagażu oraz identyfikatory wynosi 30 PLN. Dla osób które pozostaną na główne święto Matki Bożej 26 sierpnia (do czego serdecznie zachęcamy), gwarantujemy dodatkowy nocleg w Częstochowie bardzo blisko Jasnej Góry na ul. Augustyna Kordeckiego, w pokojach z łazienką w cenie 50 PLN. Zapisy w „Jankowni” przy parafii WNMP w Praszce od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00 do dnia 21 sierpnia 2023 r  Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć fizycznie, zapraszamy serdecznie do pielgrzymowania duchowego i łączenia się z nami Takie osoby prosimy o zapisanie się  i wypełnienie karty Pielgrzyma Duchowego. /znajdują się one na stoliku przy bocznym wyjściu z naszego kościoła/. Zapraszamy do skorzystania z tej formy pielgrzymowania, kontynuując wielowiekową tradycję kościoła.

 

 

 • Polecamy prasę katolicką   „TYGODNIK NIEDZIELA”

                             


23.07.2023 r. - 16 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

W dzisiejszą niedzielę, w bliskości środowego wspomnienia liturgicznego Świętych Joachima i Anny, w całym Kościele powszechnym obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Kiedy Papież Franciszek w 2021 roku ustanawiał Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, miał na myśli nie tylko przypomnienie i docenienie ich niezastąpionej roli. Chodzi przecież nie tylko o docenienie ich obecności w kościele podczas liturgii i na prywatnej modlitwie. Papież Franciszek, wpisując ten dzień do kalendarza obchodów kościelnych, pragnął podkreślić ich obecność i rolę także w rodzinach oraz lokalnych społecznościach. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni” – podkreśla Papież w swoim nauczaniu.

 

Dzisiaj też – zgodnie z zapowiedzią – z racji przypadającego we wtorek liturgicznego wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, po wszystkich Mszach Świętych pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie.

 

We wtorek, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła.

 

W środę, 26 lipca, w liturgii wspominamy Świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych Świętych Małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny.

 

Natomiast w sobotę, 29 lipca, przypada liturgiczne – na mocy decyzji papieża Franciszka – wspólne wspomnienie Świętych Marty, Marii i Łazarza. Uzasadniając papieską decyzję o wpisaniu wspomnienia trojga rodzeństwa z Betanii do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, Kongregacja ds. Kultu Bożego przypomniała, że w ich domu w Betanii Pan Jezus doświadczył rodzinnej atmosfery i przyjaźni.

 

 • W środę Modlitwę Różańcową o godz. 16.30 poprowadzi koło Różańcowe pod wezwaniem św. Brata Alberta zelatorki Beaty Stachulec.  Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej  po mszy św. sprawowanej o godz.  17:00

 

 • W czwartek 24 sierpnia 2023 roku wyruszy z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 35 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Dekanatu Praszkowskiego. Wpisując się w tą piękną tradycje kościoła chcemy zanieść Matce Bożej wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach. Intencje Kościoła Świętego, Ojca Świętego, intencje naszych rodzin i parafii. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 6.00.

Koszt pielgrzymki uwzględniający ubezpieczenie, transport bagażu oraz identyfikatory wynosi 30 PLN. Dla osób które pozostaną na główne święto Matki Bożej 26 sierpnia (do czego serdecznie zachęcamy), gwarantujemy dodatkowy nocleg w Częstochowie bardzo blisko Jasnej Góry na ul. Augustyna Kordeckiego, w pokojach z łazienką w cenie 50 PLN.

Zapisy w „Jankowni” przy parafii WNMP  w Praszce od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00 do dnia 21 sierpnia 2023 r

 

Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć fizycznie, zapraszamy serdecznie do pielgrzymowania duchowego i łączenia się z nami Takie osoby prosimy o zapisanie się  i wypełnienie karty Pielgrzyma Duchowego.

Zapraszamy do skorzystania z tej formy pielgrzymowania, kontynuując wielowiekową tradycję kościoła.

 

 • Już dziś informujemy iż w naszej parafii ur. Odpustowa Matki Bożej Wniebowziętej 15 sierpnia ur. Suma o godz. 11:00 a święto dziękczynienia za plony, urodzaje – dożynki - w 1 niedzielę września na mszy św. o godz. 11:00

 

 • Została odnowiona monstrancja i cztery puszki do udzielania komunii św. rozpoczęto prace w nagłośnienu placu wokół kościoła

 

 

Polecamy prasę katolicką   „TYGODNIK NIEDZIELA”

                            


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP W Praszce, siedziba: 46-320 Praszka, ul. Parafialna 1.