Stowarzyszenie Janko Muzykant

Stowarzyszenie  Janko Muzykant powstało w 2007r. pierwotnie celem była popularyzacja kultury muzycznej. W 2009r. wychodząc na przeciw potrzebom, stowarzyszenie zmieniło główny cel swojej działalności.

 

Obecne cele Stowarzyszenia to:

 • wyrównywanie szans dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub  rodzinnej,
 • wspieranie placówek oświatowych np. szkoły, przedszkola, świetlice,
 • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i wymagających rehabilitacji.
 • krzewienie wartości chrześcijańskich.

Stowarzyszenie pomaga ok. 370 osobom mieszkajacym na terenie powiatów: oleskiego, wieluńskiego i kluczborskiego.

 

Pomoc jest skierowana do:

dzieci i młodzieży, rodzin wielodzietnych, matek i ojców samotnie wychowującym dzieci, chorych i samotnych. W stowarzyszeniu pracuje jedna osoba na 1/4 etatu w punkcie wydawania żywności i ubrań oraz działa 22 wolontariuszy. W zbiórkach żywności bierze udział około 80 uczniów z zaprzyajźnionych szkół.

 

Podstawowe formy pomocy to:

 • pomoc żywnościowa – Stowarzyszenie na przestrzeni lat współpracowało z Bankem Żywności oddział w Luboszycach, i na podstawie podpisanej umowy otrzymywało żywność ( ok 14 ton rocznie) która była wydawana systematycznie w ciągu roku, w okresach przedświątecznych organizujemy zbiórki żywności dla naszych podopiecznch, obecnie wydajemy tylko żywność ze zbiórek w sklepach,
 • zapewnienie odzieży, umeblowania, sprzętu AGD - prowadzimy punkt do którego można przynosić zbędne ubrania, pościel, ręczniki, sprzęt gospodarstwa domowego – wielu podopiecznych korzysta z tej formy pomocy, dodatkowo Gmina Praszka użyczyła nam budynek po byłej szkole w Brzezinach, który wykorzystujemy na magazyn mebli dla potrzebujących,
 • remonty pomieszczeń, w których przebywają dzieci lub osoby niepełnosprawne – staramy się zmieniac ciężke warunki mieszkaniowe w rodzinach, w których są dzieci bądź osoby niepełnosprawne – organizujemy łazienki (w przypadku ich braku),  przerabiamy "dobudówki" na dodatkowe pomieszczenie dla dzieci ( w rodzinach kilkunastuosobowych) lud dostosowujemy do potrzeb osób niepełnosprawnych..
 • dofinansowanie wycieczek szkolnych i organizacja wypoczynku letniego – na wniosek pedagogów szkolnych dofinansujemy wycieczki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych; co roku organizujemy kolonie letnie  dla 32 dzieci z : rodzin dotkniętych problemem alkoholowym uczęszczających do świetlicy terapeutycznej, oraz dla dzieci z Domów Dziecka z Sowczyc i Komornik,
 • korepetycje – organizujemy korepetycje dla dzieci mających problemy w nauce, jak i dla dzieci bardzo zdolnych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, opłacamy logopedę dla dzieci z wadami wymowy; obecnie remontujemy lokal użyczony nam przez Gminę Praszka z przeznaczeniem na tego typu zajęcia,
 • zakup leków, opału, przyborów szkolnych – dla najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i pomoc w sprawach prawno – administracyjnych - we współpracy z opieką społeczną i lokalnymi firmami,
 • wsparcie emocjonalne – wielu przychodzi do stowarzyszenia również po to by porozmawiać, szukać rozwiązań swoich problemów,

Stowarzyszenie Janko Muzykant od roku 2015 organizuje „Orszak Trzech Króli“, wcześniej w okresie Bożego Narodzenia  organizowaliśmy spotkania opłatkowe dla podopiecznych. 

 

Stowarzyszenie Janko Muzykant prowadzi swoją działalność przy ul. Parafialnej 1 w Praszce.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP W Praszce, siedziba: 46-320 Praszka, ul. Parafialna 1.