Małżeństwo

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.


Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania. Wolę przyjęcia sakramentu małżeństwa należy zgłosić w kancelarii trzy miesiące przed planowanym ślubem. Termin nauk przedmałżeńskich ustalany jest indywidualnie. 

Do kancelarii należy zabrać następujące dokumenty i dane: 

  • dowód osobisty,
  • świadectwo chrztu św., jeżeli chrzest był poza naszą parafią; dokument ten nie może być datowany wcześniej niż 6 miesięcy,
  • świadectwa katechezy ze szkoły średniej,
  • dokument potwierdzający udział w spotkaniach Poradni Rodzinnej.
  • w przypadku małżeństwa konkordatowego dostarczamy zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny narzeczonych; dokument ten nie może w dniu ślubu mieć więcej niż 3 miesiące,
  • kilka dni przed ślubem dostarczamy dane świadków: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania. Świadkami ślubu mogą być tylko praktykujący katolicy, którzy ukończyli 18 rok życia. Nie mogą to być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.


"Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela"

(Ew. w g. Św. Mateusza) 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP W Praszce, siedziba: 46-320 Praszka, ul. Parafialna 1.