Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.

 

Ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. Przez dar DUCHA ŚWIĘTEGO wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo. Ich dusze otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie.


Kościół przypomina:

  • obowiązkiem rodziców jest troska o przygotowanie dzieci do sakramentalnego życia, formowanie ducha wiary i pobożności,
  • kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski,
  • bierzmowanym towarzyszy świadek (człowiek dojrzały, należący do Kościoła Katolickiego, który przyjął: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Najczęściej powinien to być chrzestny, rodzic lub osoba wybrana przez kandydata do bierzmowania,
  • szafarzem sakramentu jest biskup,
  • sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżem na czole, którego dokonuje się przez włożenie ręki na głowę i przez słowa: "Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego",
  • bierzmowanie obowiązkowo poprzedza odpowiednia katecheza,
  • sakramentu bierzmowania udziela się w czasie Mszy Św. 

 

Przez łaskę Chrystusa ludzie otrzymują udział w Bożej naturze, co w pewnym stopniu przypomina narodzenie do życia przyrodzonego, jego rozwój i podtrzymywanie. Wierni, odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania i w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia w coraz większym stopniu osiągamy skarby życia Bożego.Aby uzyskać sakrament bierzmowania należy przedstawić:

  • akt chrztu (dla osób ochrzczonych w kościołach innych niż w parafii Wniebowzięcia NMP w Praszce
  • obecnie do bierzmowania przygotowuje się młodzież z kl  I szkół średnich i VIII szkoły podstawowej

Dalsze przygotowanie w ramach katechezy przy parafii dla dzieci z kl. VI, VII

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP W Praszce, siedziba: 46-320 Praszka, ul. Parafialna 1.